Gastvrijheid in de Gezondheidszorg

Algemeen
Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mevrouw Edith Schippers vindt het allerbelangrijkste dat de basiszorg dichter bij de mensen in de buurt komt. Daarnaast wil ze een einde maken aan de doorgeschoten fusiedrift waardoor instellingen steeds groter worden, de bewoners en verzorgers elkaar steeds slechter kennen en de keuzevrijheid voor patiënten afneemt. Zorg is een belangrijk goed dat voor iedereen toegankelijk moet blijven. Ze streef ernaar dat je meer zorg krijgt voor de euro’s die je aan premie betaalt. Ik strijd ervoor dat er in de zorg niet enkel aandacht besteed wordt aan het medische proces maar ook naar de beleving. Technisch moet het proces natuurlijk kloppen, het resultaat is belangrijk maar ik werk vanuit de overtuiging dat onder goede zorg ook een weloverwogen gastvrijheidproces valt omdat een prettige ervaring wel degelijk invloed heeft op het welbevinden van de mens. En daarmee, wanneer er sprake van is, van positieve invloed is op het genezingsproces.


Ziekenhuizen
De voormalig Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ab Klink zei indertijd: "Doelmatiger werken in de zorg is de beste manier om te bezuinigen. 'Saving lives and costs', riep president Obama, ofwel betere zorg tegen lagere kosten. Erg gaat veel veranderen in de zorg, dat staat vast. Processen zullen efficiënter (of liever effectiever) ingericht worden, patiënten worden anders behandeld. Voorkomen is beter dan genezen, wie kent ‘m niet. Ziekenhuizen zijn daarom bij uitstek geschikt voor de adviezen en diensten van MG Gastvrijheid. Zij hebben als speerpunt de zorg voor de mens. Vanzelfsprekend en terecht. Het medische proces is primair waardoor gastvrijheid in veel gevallen onvoldoende aandacht krijgt. Vele instellingen hebben het verbeteren van de gastvrijheid tegenwoordig tot een doelstelling benoemd. MG Gastvrijheid helpt graag vanuit de overtuiging dat de juiste bejegening, comfort, afleiding en zelfs plezier een positief effect heeft op het genezingsproces van de patiënt.

Verpleeg- en verzorgingshuizen
Wanneer mensen ouder worden of langdurig ziek zijn en niet (meer) voor zichzelf kunnen zorgen, kan een verpleeg- en/of verzorgingshuis uitkomst bieden. Ook mensen die moeten revalideren na een operatie kunnen er terecht. Zorghuizen zijn bedoeld voor iedereen die zorg nodig heeft en voor wie thuis- of mantelzorg geen oplossing is. Vanwege de toenemende zorgvraag moeten de verpleeg- en/of verzorgingshuizen steeds efficiënter gaan werken. Zorgconsumenten, vaak de ouderen in onze samenleving, moeten mee bewegen in deze ontwikkeling maar zijn daar niet altijd toe in staat. MG Gastvrijheid denkt graag mee hoe we het deze ‘bewoners’ zo aangenaam mogelijk kunnen maken zonder dat het leidt tot extra kosten of ingrijpende veranderingen.

Revalidatiegeneeskunde
Revalidatiegeneeskunde richt zich op het voorkomen, terugbrengen en genezen van (te verwachten) gevolgen voor mensen met blijvend lichamelijk letsel of een functionele beperking. Wanneer het niet te verwachten is dat de patiënt op korte termijn volledig herstelt, probeert de revalidatiearts de patiënt te helpen blijvende beperkingen te voorkomen. Als dat ook niet mogelijk is, werkt de revalidatiearts samen met de patiënt om de beperking zo goed mogelijk in uw leven, uw omgeving en de maatschappij in te passen. De revalidatiezorg kan plaatsvinden in een revalidatiecentrum, een ziekenhuis, een verpleeghuis of bij een specialist. De revalidatiecentra werken veel samen met ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen, eerste lijn en thuiszorg. Omdat dit veelal langdurige trajecten zijn is gastvrijheid, de inrichting van een revalidatiecentrum als het gaat om comfort, afleiding en plezier van wezenlijk belang op het welbevinden van de revaliderende patiënt maar ook zeker diens bezoeker. MG helpt graag!