Verzekering

foto

Verzekering.
Wij Nederlanders zijn het best verzekerde volk op aarde. Wij verzekeren ons graag tegen alles wat maar mogelijk is. Een verzekering is letterlijk volgens het Burgerlijk Wetboek een overeenkomst waarbij de ene partij zich tegen genot van een premie jegens haar wederpartij verbindt tot het doen van een of meer uitkeringen, en bij het sluiten der overeenkomst voor partijen geen zekerheid bestaat, dat, wanneer of tot welk bedrag enige uitkering moet worden gedaan, of ook hoe lang de overeengekomen premiebetaling zal duren. Het gaat dus om een feitelijke onzekerheid waar men zich tegen verzekert. Prima. Nu wil ik strijden voor de zekerheid dat, wanneer een zorgconsument gebruik gaat maken van de faciliteiten en de bejegening van de medewerkers in een zorginstelling, de gastvrije beleving goed is. Nu is het onmogelijk om deze beleving in geld te waarderen maar als we het toch met z’n alle eens zijn dat het welbevinden van een mens een positief effect heeft op het eventuele genezingsproces is het wat mij betreft onbetaalbaar. Natuurlijk wil ik niet suggereren dat we deze beleving moeten verzekeren maar ik wil een ieder die hierin een rol speelt wel bewust maken van de mogelijkheden en oproepen tot zelfreflectie. Durf te veranderen om te verbeteren, doe het voor jezelf en voor een ander. Zorginstellingen sluiten feitelijk ook een overeenkomst met hun gasten en ‘verzekeren’ hun van een prettig verblijf, van welkom tot ziens. Als we willen kan het! 

Laat je reactie hier achter..